Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Toto jsou obchodní podmínky pro tvorbu webových stránek (dále jen "Obchodní podmínky") uzavírané mezi Jiřím Lukášem - Lukasweb.cz, IČO [02705974], se sídlem [Bělehradská 1604/29], se sídlem: Bělehradská 29/1604 - Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 2 (dále jen "Dodavatel") a jeho klientem (dále jen "Zákazník").

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je tvorba webových stránek (dále jen "Webové stránky") pro Zákazníka. Dodavatel poskytne služby související s tvorbou Webových stránek, včetně návrhu designu, programování a testování.

Ceny a platby

Cena za tvorbu Webových stránek bude dohodnuta mezi Dodavatelem a Zákazníkem před zahájením práce na projektu. Fakturace bude provedena v souladu s dohodnutou cenou. Zákazník je povinen uhradit fakturu bez zbytečného odkladu.

Dodací lhůta

Dodavatel a Zákazník dohodnou předem termín, kdy budou Webové stránky dokončeny. Pokud se Dodavatel nedokáže držet stanovené dodací lhůty, oznámí to Zákazníkovi a společně se dohodnou na novém termínu dokončení.

Změny a úpravy

Zákazník má právo požádat o změny nebo úpravy Webových stránek během procesu tvorby. Dodavatel si však vyhrazuje právo účtovat Zákazníkovi další poplatky za takové změny a úpravy.

Autorská práva

Všechna autorská práva k Webovým stránkám jsou vlastnictvím Dodavatele, dokud Zákazník nezaplatí plnou cenu za tvorbu Webových stránek. Poté jsou autorská práva převedena na Zákazníka.

Zodpovědnost

Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené Zákazníkem kvůli jeho špatnému použití Webových stránek. Dodavatel také nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené třetí stranou.

Závěrečná ustanovení

Tyto Obchodní podmínky jsou platné od data uveřejnění na webových stránkách Poskytovatele.