Ochrana osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů:

Shromažďujeme a používáme osobní údaje za účelem poskytování a zlepšování našich služeb a zajištění bezpečnosti našich služeb a uživatelů. Vaše informace jsou chráněny vhodnými bezpečnostními opatřeními a přístup k nim mají pouze zaměstnanci a dodavatelé, kteří k nim potřebují přístup pro svou práci. Vaše informace mohou být poskytnuty třetím stranám v souladu se zákony nebo v rámci našich závazků vůči vám. Vaše informace uchováváme po dobu nezbytnou k plnění našich povinností a poskytování služeb.